Zen Okinawa Karatedo Renmei

(All Okinawa Karatedo Federation)

Founding date
1967
Counsellor
Senaga Yoshitsune Takushi Seiki
Chairman
Ikemiyagi Masaaki
Vice chairmen
Shimabukuro Haruyoshi Nakazato Takeshi
Chairman of the board
Taira Sadayuki
Head of the secretariat
Yagi Ippei
Board directors
Yagi Meitatsu Senaha Shigetoshi Taira Yoshio Kishimoto Katsuyuki Chibana Seibin
Odo Masami Taira Sadayuki Henna Joki Kuniyoshi Shintetsu Shinjo Masashi
Yagi Ippei Sakugawa Masanobu Kushi Hiroshi Nakazato Takeshi Miyagi Masakazu
Uechi Kanji Gaja Takehiro Isa Seiki Akamine Mitsuhiro Yogi Katsuhiko
Kawakami Tetsushi Taira Yoshinori Shinzato Masahiro Kyan Toru Higa Manabu
Takazato Chiharu Nakazato Yoshimitsu Ikemiyagi Shuichi Hanashiro Kiyonari Kinjo Kisei
Uechi Kantoku Shimabukuro Haruyoshi
Auditors
Nakazato Masami Kinjo Satoru
Accountant
Ikemiyagi Shuichi