Zen Okinawa Karatedo Renmei

(All Okinawa Karatedo Federation)

Founding date
1967
Counsellor
Senaga Yoshitsune Takushi Seiki
Chairman
Sakugawa Masanobu
Vice chairmen
Shimabukuro Haruyoshi Ikemiyagi Masaaki
Chairman of the board
Hanashiro Kiyonari
Head of the secretariat
Kyan Toru
Board directors
Yagi Meitatsu Senaha Yoshitsune Taira Yoshio Tomori Masao Kishimoto Katsuyuki
Chibana Seibin Odo Masami Taira Sadayuki Henna Joki Kuniyoshi Shintetsu
Shinjo Masashi Yagi Ippei Kushi Hiroshi Oyakawa Hitoshi Kushi Hiroshi
Nakazato Takeo Miyagi Masakazu Uechi Kanji Gaja Takehiro Isa Seiki
Akamine Mitsuhiro Yogi Katsuhiko Kawakammi Tetsushi Taira Yoshinori Shinzato Masahiro
Kyan Toru Higa Manabu Takazato Chiharu
Auditors
Nakazato Masami Kinjo Satoru
Accountant
Ikemiyagi Shuichi