Okinawa Ken Karatedo Rengokai

(Okinawa Prefecture Karatedo Association)

Founding year
1993
Special advisors
Uehara Takenobu Nakahodo Tsutomu Iha Kotaro
Advisor
Shimabukuro Zenpo
Counsellors
Tokashi Iken Toyama Zenshu Nakamoto Kiichi Yonamine Kosuke Matsuda Yoshimasa
Asato Nobuhide Higa Minoru Manabe Takeyasu Kai Kuniyuki Fukuchi Isao
Kiyuna Choko
Chairman
Nakazato Minoru
Vice-chairmen
Kuba Yoshio Nakazato Eisho Arakaki Takashi
Chairman of the board
Uezato Kazuo
Vice chairmen of the board
Matsuda Hisao Tamai Eiryo
Standing board directors
Uechi Tsuyoshi Maeda Kiyomasa Toyama Satoshi Gushiken Shintoku Hokama Kazuhiro
Tamayose Hidemi Uehara Kunio Matayoshi Yasushi Gibu Makoto Nakaema Seiichi
Arakaki Kunihiro Uechi Sakae Nakasone Zenei Itokazu Seisho Higa Koyu
Yagi Isao Tokashiki Tadao Tome Yukio Mekaru Norito Yogi Kiyoshi
Shimabukuro Zenshun Arakaki Isamu
Members of the board
Sakiyama Hiroshi Takae Yasushi Ganeko Masanori Matsuda Tatsutoku Miyagi Toru
Yamashiro Masanori Nakasone Asao Matsuda Hirokazu Shimabukuro Daigo Iha Mitsutada
Arakaki Mitsuharu Yogi Koji Kinjo Tetsu Midorikawa Tetsuya Uezu Takashi
Gushiken Zenryu Ishiki Yukimasa Arakaki Shohei Tamayose Tetsushi
Auditors
Mekaru Norito Yogi Koji
Head of secretariat
Gushikawa Mitsuhiko
Vice heads of secretariat
Yagi Isao Arakaki Kunihiro
Accountant
Nakasone Asao
Secretary
Kanazawa Miwa

公式ウェブサイト

URL:https://okf.okinawa/