Okinawa Ken Karatedo Renmei

(Okinawa Prefecture Karatedo Federation)

Founding year
1981
Advisors
Miyagi Takeshi Nakamoto Masahiro Teruya Koei
Chairman
Taira Yoshitaka
Vice chairmen
Shimabukuro Akio Tsuha Kiyoshi Shinjo Kiyohide
Chairman of the board
Takara Seigo
Vice chairman of the board
Kakazu Atsushi
Members of the board
Sakumoto Tsuguo Kina Seijun Maeshiro Morinobu Yonamine Masao Komine Seijun
Shinjo Kiyoshi Koki Gensei Kohagura Masakazu Hirata Seiei Nakamori Takashi
Uema Yasuhiro Nakama Yoshiteru Minei Tokimitsu Higa Ryotoku Murata Riyoko
Matsuda Takeshi Matsuzaki Yoshimitsu Tone Kunio Ikemiyagi Taku
Head of the secretariat
Irei Hirokuni
Vice heads of the secretariat
Kuniyoshi Yoichiro Kimura Tatsuto Nihihira Susumu Makishi Tetsuo
Head accountant
Minei Tatsuro
Secretariat assistant
Toyama Satoshi
Auditor
Arakaki Toshimitsu Yonamine Shigeyoshi
Head referee
Matsuda Hiroki
Athlete Strengthening committee chairperson
Tamura Masato

公式ウェブサイト

https://www.karatedorenmei.okinawa/