Kobudo organizations

 • Ryukyu Kobudo Ryukonkai
 • Ryukyu Kobudo Hozon Shinkokai
 • Okinawa Dento Kobudo Hozonkai
 • Ryukyu Kobudo Eiryukai
 • Ryukyu Kobudo Teshinkan Kyokai
 • Okinawa Kobudo Doshi Renseikai
 • Ryukyu Kobudo Seidokai
 • Ufuchikuden Ryukyu Kobujutsu Hozonkai
 • Ryukyu Dento KobuJutu Hozon Budo Kyokai
 • Motobu Udundi Kobujutu Kyokai
 • Bugeinokai Sekai Seido Kyokai
 • Motobu Muti Gassen Tuidi
 • Shuri Motobu-ryu Karatedo
 • Okinawa Kobudo Kokusai Rengokai

Source: Okinawa Karate kobudo Encyclopedia